top of page

Roger i Shireen West 
 

Oprócz stałego, comiesięcznego wsparcia finansowego, NLM brała udział w akcjach rozdawnictwa sprzętu i żywności podczas spotkań ewangelizacyjnych, czy w więzieniach, w akcjach rozdawnictwa Biblii, oraz w wielu innych przedsięwzięciach. Dzięki tym akcjom, nauczaniu podczas różnorakich seminariów, oraz dzięki poszczególnym spotkaniom, przeprowadzanym razem z Rogerem i Shireen West, widzieliśmy jak dziesiątki tysięcy ludzi otrzymało nowe życie. Cieszymy się, że razem z rodziną West mogliśmy stać si odpowiedzią na modlitwę dla tysięcy ludzi!

Wielkie dzieło
 

Nasza współpraca rozpoczęła się, kiedy, przez znajomą parę misjonarzy, mieszkających w Kenii, poznaliśmy Rogera i Shireen. Wszystko odbywało się zgodnie z Bożą wolą i planem, ponieważ nasi misjonarze mieli właśnie zakończyć swoją działalność i wykonywać inną pracę misyjną. Przekazaliśmy wówczas cały nasz sprzęt, potrzebny do zorganizowania ewangelizacji, taki jak platformy, samochody, wzmacniacze i oświetlenie, Rogerowi i Shireen.

Nasza misja, zajmująca się docieraniem z Ewangelią w miejsca, gdzie nie była ona jeszcze głoszona,  znajdowała się wówczas na nowym etapie swojego rozwoju, i mogliśmy przejąć wcześniej już przygotowaną i zorganizowaną pracę ewangelizacyjną. 

Plemiona nie znające Dobrej Nowiny 

 

Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu, że dzięki tym wspaniałym ludziom i ich fantastycznej pracy, możemy uczestniczyć w docieraniu z Ewangelią do nowych plemion i różnych grup mieszkańców w całej Afryce! 
 

Nasze regularne, comiesięczne wsparcie dla Rogera i Shireen jest możliwe dzięki wsparciu naszych Partnerów! Zachęcamy Cię do włączenia się w to wielkie dzieło – potrzebujemy Twojej modlitwy oraz wsparcia finansowego!

bottom of page