top of page

Ebenezer New Life Center 


składa się obecnie z domu dziecka, zerówki, szkoły podstawowej, szkoły średniej i programu opieki dla wdów. Dodatkowo Centrum Ebenezer prowadzi Centrum dla bezdomnych chłopców (Tido), oraz szkołę (Ayweyo), które znajdują się nieco dalej, ale wszystkie one stanowią część Centrum Ebenezer. Dyrektorami są Winnie i Silas Owiti.

Dom Dziecka

W domu dziecka mieszka około 600 dzieci, które mają zapewnioną naukę w szkole (począwszy od zerówki, aż po szkołę średnią), wyżywienie, odzież i mieszkanie. Dzieci te są pełnymi sierotami, bez jakiejkolwiek bliższej rodziny, która mogłaby się o nich zatroszczyć. Dodatkowo, każdego dnia do Centrum przychodzi około 400 dzieci, które otrzymują naukę w szkole oraz wyżywienie. Tak więc codziennie zapewniamy  ponad 1000 dzieci naukę w szkole oraz wyżywienie.

 

Centrum dla Bezdomnych Chłopców w Tido


W Centrum dla bezdomnych chłopców Tido, mieszka obecnie około 70 dzieci. Są to bezdomni chłopcy, którzy nie mają rodziców ani żadnej innej rodziny. Centrum staje się ich rodzinnym domem, w którym dostają wyżywienie, odzież i naukę w szkole. Nie posiadamy tam własnej szkoły, ale opłacamy naukę dzieci, tak, by mogły uczęszczać do państwowej szkoły. Po ukończeniu szkoły podstawowej chłopcy ci mają możliwość kontynuować naukę w szkole średniej w Ebenezer Life Centre w Kisumu.

Ayweyo

Szkoła w Ayweyo również stanowi część Ebenezer Life Centre. Tu, każdego dnia, około 300 dzieci otrzymuje naukę i wyżywienie. Po zakończeniu nauki w tej szkole, dzieci mają możliwość kontynuowania jej w szkole średniej w Centrum Ebenezer w Kisumu. 

Naszym celem jest, by po ukończeniu szkoły średniej te z dzieci, które wykazują chęci, zdolności i możliwości, mogły zdobyć wykształcenie wyższe na uniwersytecie, w szkole wyższej, lub też wykształcenie zawodowe. Jest to ogromne wyzwanie, ponieważ wyższe wykształcenie jest w Kenii bardzo kosztowne, chcemy jednak podjąć starania, by dać taką możliwość jak największej liczbie naszych dzieci.

Program wsparcia dla wdów

Program wsparcia dla wdów w New Life Centre Ebenezer obejmuje obecnie około 50 wdów. Niektóre z nich mieszkają w małych domkach na terenie centrum, inne w okolicy. Spotykają się regularnie, aby udzielać sobie nawzajem wsparcia, wykonują one również prace na rzecz ośrodka. Praca ich polega na przykład na mieleniu w młynie ziaren kukurydzy, a powstała z tego kasza stanowi podstawę przygotowywanych w centrum posiłków.  Z młyna korzystają również, za niewielką opłatą, okoliczni mieszkańcy. Wdowy zajmują się również ogródkiem warzywnym, doglądają kur i bydła w Centrum. Dodatkowo zajmują się drobnym rzemiosłem, wytwarzając między innymi torby, kosze, koce oraz inne przedmioty, które następnie mogą sprzedać na lokalnym bazarze. 

bottom of page