top of page

Misjonsarbeid siden 1978

 

New Life Mission – Aid ble stiftet i august 1978, og har siden det drevet med misjon og hjelpearbeid. Arbeidet startet i Kenya med bygging av barnehjem for barn som var i fengslene sammen med mødrene sine. Barna levde under forferdelige forhold, og vi klarte ikke se på uten å engasjere oss. Dette ble starten på et stort hjelpearbeid i Afrika, Øst-Europa og Latin-Amerika.

New Life har gjennom årenes løp kjørt tusenvis av tonn med nødhjelp til fattige familier og sykehus i flere Øst-Europeiske land.

I Kenya har New Life bygget opp og rehabilitert barnehjem, samt startet opp forskoler, grunnskoler og videregående skole.

I tillegg driver New Life gateguttsenter, enkeprosjekt og et stort hjelpearbeid blant fattige i slummen. New Life har også utviklet flere vannprosjekter i Kenya, samt underholdt barnehjem i flere land i Latin-Amerika og Øst-Europa.

New Life har gjennom alle år arbeidet tett med lokalbefolkningen og lokale aktører.

 

 

bottom of page