top of page

Skole i Kitui 


 

​Barneskolen Kitui «New Life Mission Hanisch School» ble startet i fjellandsbyen Kitui i 2013, i samarbeid med James og Turphosa Ayuko. Dette er en skole som i dag har i underkant av 200 elever.

 

Skolen startet med utendørs undervisning i skyggen av et par store trær og enkle takoverbygg uten vegger. Vi har nå gjennom støtte fra partnere bygget en god skolebygning i mur og med flislagte gulv, dører og vinduer. Pågangen er stor på skolen og vi trenger å bygge ut med flere klasserom og andre fasiliteter. 

 

I tillegg er vann et stort problem. De må gå lange veier for å finne vann, noe som har gått utover undervisningen og vært en stor utfordring for alle. Vi er derfor veldig takknemlige for at vi våren 2020 med økonomisk støtte fra en trofast partner har kunnet installere tre store vanntanker utenfor skolen. Disse vil samle opp regnvann og bli til stor nytte for barna på skolen og hele lokalsamfunnet.

Skole i Maseno


 

Sammen med Ayuko-familien drifter New Life forskole og barneskole i denne landsbyen. I dag får om lag 300 barn skolegang og ikke minst; to måltider mat hver dag. For mange er dette de eneste måltidene de får om dagen.

 

I starten hadde vi ingen bygning og heller ikke tak som skygget for sola og beskyttet mot regn, men undervisningsbehovet var stort og skolen ble startet opp under et mangotre. I 2012 fikk vi endelig startet byggingen av permanente klasserom i stein og mur. Fortsatt mangler vi flere klasserom og det er store utfordringer, men vi tror at en dag skal den nye skolebygningen stå ferdig og vi skal ha en fullverdig skole med alt det utstyr som er nødvendig for god undervisning.

Helsesenter

I tilknytning til skolen i Maseno bygde vi i 2016 også et lite helsesenter. Det er oppkalt etter hovedsponsorene og har fått navnet: «Per og Paulas helsesenter». Populasjonen i Maseno er på 1600 voksne personer, i tillegg kommer barn og ungdom under 18 år. Helsesenteret har blitt til stor velsignelse for landsbybefolkningen som nå kan få utført ulike enkle helsetjenester i sitt nærmiljø og dermed slippe å gå mange kilometer til nærmeste legesenter. I løpet av en dag kan opptil 300 barn og voksne komme for å få behandlet sykdommene sine, avhengig av hvilken behandling som tilbys den aktuelle dagen. 

 

I perioder gjennomfører i tillegg myndighetene større behandlinger, vaksinasjonsprogram og sykdomstesting av befolkningen, og da fungerer dette helsesenteret som en base for et stort område. 

 

bottom of page