top of page

Nairobi

We współpracy z Jamesem i Truphosą Ayuko, prowadzimy w slumsach w Kariobangi w Nairobi zerówkę oraz program dożywiania.

W slumsach w Kariobangi pracujemy od końca lat 80-tych i obecnie do naszej zerówki, pod nazwą „Gunnhild Good Samaritan School” uczęszcza około 120 dzieci. Program dożywiania obejmuje wiele setek dzieci i ich rodzin. Bardzo ważne jest, by dzieci mogły chodzić do zerówki, ponieważ stanowi ona niejako bilet wstępu do dalszej nauki w szkole publicznej.

 
 

Zerówka

 

Gunnhild Good Samaritan School mieści się w samym środku slumsów w Nairobi. W skrajnym ubóstwie mieszka tam wiele setek tysięcy ludzi. Przeciętna rodzina z trudem jest w stanie się wyżywić i zwykle wszyscy są bezrobotni. Większość rodziców nie stać na opłacenie szkoły dla swoich dzieci. New Life prowadzi w tym miejscu zerówkę, aby umożliwić dzieciom z najuboższych rodzin naukę w szkole i dać im szanse na realizację ich dziecięcych marzeń o przyszłości. Wiemy również, że nasza oferta edukacji szkolnej stanowi  ogromne wsparcie dla rodzin oraz całej lokalnej społeczności.

 

Program dożywiania w slumsach

 

W ramach naszych działań w Kariobangi, zajmujemy się również rozdawnictwem żywności oraz odzieży wśród najbardziej potrzebujących. Rodziny naszych uczniów są zwykle bardzo ubogie, a my robimy wszystko, co w naszej mocy, by wspomóc ich żywnością i odzieżą tak, by mogli, pomimo trudnych warunków,  prowadzić godne życie. 

 

bottom of page