Fadderordningen vår er:

Rettferdig, engasjerende og enkel!

 

 • Fadderbidraget ditt bidrar til at foreldreløse og fattige barn i Kenya får livsopphold og skolegang.
   

 • Ordningen er rettferdig. Alle barna i prosjektene våre får lik behandling og like muligheter. Du er med og gir dem håp for fremtiden.
   

 • New Life har mange ulike prosjekter. Alle er like viktige og mottar månedlig støtte. Vi velger likevel ut et prosjekt i to år av gangen, som vi viser litt mer fram for deg som fadder. I 2018 - 2020 er det barneskolen Ayweyo vi setter fokus på. Charles er skolens representant. 
   

 • Alle faddere mottar samme informasjon, bilder og rapporter fra fadderprosjektet. Vi har et eller flere utvalgte barn som representerer fadderprogrammet. Dette gjør fadderordningen vår rimelig og enkel å administrere, ikke minst for våre prosjektledere i Kenya. Det er viktig at vi kan holde kostnadene nede og bruke våre ressurser på en best mulig effektiv måte for å hjelpe de fattige og foreldreløse barna. I tillegg er vi svært opptatt av at det ikke skal være forskjellsbehandling, men likhet og rettferdighet ovenfor alle barna i prosjektene våre.
   

 • På denne siden får du muligheten til å lese om fadderprosjektet, se videoer og følge med i prosjektets utvikling.
   

 • Du velger selv hvor personlig du vil gjøre det og hvor mye du vil engasjere deg. Mange ønsker et bildet av fadderbarnet sitt på kjøleskapet eller på barnerommet. Du må gjerne printe ut bildet av en eller flere av våre representanter som ligger på denne siden! Bildet kan være en påminnelse om barna du er med og hjelper, og det det kan bidra til viktige samtaler rundt kjøkkenbordet med familien eller tas med som en del av aftenbønnen med barna."Fadderordningen vår fokuserer på et av våre prosjekter i to år.

Jeg begynte på denne skolen da jeg var fem år.

Før det visste jeg ikke 

hva som ville skje med meg.

Livet mitt har blitt forvandlet!

Før kunne jeg ikke spise lunsj.

I dag får jeg mat på skolen hver dag. Jeg har også skoleuniform og sko.

                               - Charles

Om fadderprosjektet - Ayweyo Barneskole

 

Ayweyo er en svært fattig landsby som ligger 30 minutters kjøring fra havnebyen Kisumu. De fleste familiene som bor her lever av å dyrke ris, og barna må delta i det daglige arbeidet. HIV og AIDS er sterkt utbredt i området og en stor andel av barna er delvis eller totalt foreldreløse. Underernæring og sult er et vanlig problem, noe som gjør at de fleste barna ikke klarer å gå på skolen. Dette resulterer i at ungdommene som vokser opp blir delvis analfabeter og at livet i fattigdom gjerne fortsetter i generasjoner.

 

Familiene bor i veldig enkle jordhytter. De sover rett på jordgulvet og lever under ekstremt enkle kår. Under regntiden er Ayweyo svært utsatt for flom. De stadige oversvømmelsene skyller vekk jordhyttene og gir ofte dårlige avlinger som forverrer matsituasjonen ytterligere. 

 

Love is action!

 

I 2006 fikk Winnie Owiti, daglig leder på Ebenezer New Life Centre, høre om forholdene i Ayweyo. Hun ble sterkt engasjert, og startet opp med undervisning for en liten klasse. Etter valget i Kenya i 2008 ble det en del uroligheter i området, og det oppsto et stort behov for å gi barna mat, utdanning og undervisningsmateriell. Dette ble den offisielle oppstarten for Ebenezer New Life School Ayweyo. 

 

Siden oppstarten har det skjedd en stor utvikling på barneskolen. 

Vi har boret etter vann og funnet en stor kilde som dekker behovet for hele skolen og landsbyen. De midlertidige skolebygningene er nå revet, og byggingen av den nye skolen er godt i gang. Vi håper at vi raskt får samlet inn midlene som gjenstår, slik at hele skolen kan ferdigstilles i løpet av kort tid.    

 

Elevtallet har gått fra å være 21 til nærmere 300. Alle barna på skolen får to måltider hver dag, og for mange er dette den eneste maten de har tilgang til i løpet av dagen. På disse få årene har allerede over 100 elever kunnet fortsette skolegangen, hvorav noen også har begynt på universitet og høgskole.

SAMTYKKEERKLÆRING

Som giver eller støttespiller i New Life Mission - Aid vil du motta nyhetsbrev, informasjon om våre prosjekter og ulike innsamlinger og takkebrev etter en eventuell gave. Dette gis enten pr post, e-post eller sms. Dersom du ønsker å reservere deg mot hele eller deler av informasjonen fra oss kan ta kontakt med oss på post@newlife.no eller tlf. 92 80 80 11.

 

© 2018 by New Life Mission - Aid.

Phone Norway:

+47 92 80 80 11
Mail Norway:

post@newlife.no

Phone Poland:

+48 570 800 578
Mail Poland:

poczta@newlife.no