top of page
IMG_8246_edited.jpg

Fadderordningen vår er:

Rettferdig, engasjerende og enkel!

 

 • Fadderbidraget ditt bidrar til at foreldreløse og fattige barn i Kenya får livsopphold og skolegang.
   

 • Ordningen er rettferdig. Alle barna i prosjektene våre får lik behandling og like muligheter. Du er med og gir dem håp for fremtiden.
   

 • New Life har mange ulike program. Alle er like viktige og mottar månedlig støtte. Vi velger likevel ut et program i to år av gangen, som vi viser litt mer fram for deg som fadder. I 2020 - 2022 er det barnehjemmet Ebenezer vi setter fokus på. Gunhild er Ebenezers representant. 
   

 • Alle faddere mottar samme informasjon, bilder og rapporter fra fadderprogram. Vi har et eller flere utvalgte barn som representerer fadderprogrammet. Dette gjør fadderordningen vår rimelig og enkel å administrere, ikke minst for våre prosjektledere i Kenya. Det er viktig at vi kan holde kostnadene nede og bruke våre ressurser på en best mulig effektiv måte for å hjelpe de fattige og foreldreløse barna.
  I tillegg er vi svært opptatt av at det ikke skal være forskjellsbehandling, men likhet og rettferdighet ovenfor alle barna i prosjektene våre.

   

 • På denne siden får du muligheten til å lese om fadderprogrammet, se videoer og følge med i programmets utvikling.
   

 • Du velger selv hvor personlig du vil gjøre det og hvor mye du vil engasjere deg. Mange ønsker et bildet av fadderbarnet sitt på kjøleskapet eller på barnerommet. Du må gjerne printe ut bildet av en eller flere av våre representanter som ligger på denne siden! Bildet kan være en påminnelse om barna du er med og hjelper, og det det kan bidra til viktige samtaler rundt kjøkkenbordet med familien eller tas med som en del av aftenbønnen med barna. Fadderordningen vår fokuserer på et av våre program i to år.

Gunnhild%20og%20Brandy%20Wesley%202_edit

Livet starter


Tidlig om morgenen den 11. mai 2012 gikk en gutt langs gata i 

Ayweyo, en svært fattig landsby vest i Kenya. HIV og AIDS er sterkt utbredt i området og en stor andel av barna er delvis eller totalt 

foreldreløse. Underernæring og sult er et vanlig problem, noe som gjør at de fleste barna ikke klarer å gå på skolen. Dette resulterer i at 

ungdommene som vokser opp blir delvis analfabeter og at livet i 

fattigdom gjerne fortsetter i generasjoner.

 

Heldigvis hadde denne gutten både skoleplass og krefter, og var denne maidagen på vei til skolen, midt i regntiden. Idet han kom ut av 

porten til huset der han bodde, syntes han at han hørte babygråt. 

Han løp tilbake og hentet bestefaren sin, som ble med ut og løftet opp det lille barnet. Babyen var svært kald og de bestemte seg for å dra til politiet. Det viste seg at den lille jentebabyen var helt nyfødt. 

Hun lå der helt hjelpeløs, fremdeles med navlestrengen på. Hun trengte omsorg og beskyttelse, og slik var det at lille Gunhild kom til 

barnehjemmet Ebenezer, bare én dag gammel. 

Mot alle odds

 

Gunhild hadde alvorlige helsekomplikasjoner etter å ha ligget ute i kulde og regn, og ble raskt innlagt på sykehus. Behandlingen var langvarig og det ble til slutt en høy sykehusregning, men vi er så takknemlige for at Gunhild fikk den hjelpen hun trengte. Hun overlevde mot alle odds! 

 

I dag er Gunhild ei sunn og frisk jente på snart 8 år. Hun har fått et hjem og en stor familie på barnehjemmet, og i 2020 startet hun i 2. klasse på skolen.  

En unik jente

 

Gunhild er veldig klok og viser allerede sterke lederegenskaper blant sine jevnaldrende. Hun er sosial og full av liv og glede. Hun er blid og fornøyd og elsker å fremføre dikt, synge og danse. Yndlingsfaget hennes er engelsk. Hun er veldig flink på skolen og drømmer om å en dag bli ingeniør!

WhatsApp%20Image%202020-02-10%20at%2015.
Gunhild_edited.jpg

Barnehjem og skole

Ebenezer Life Centre ligger i Ahero, om lag 30 minutter fra havnebyen Kisumu. Senteret ble startet i 1989 i samarbeid med Winnie og Silas Owiti, og i dag bor det ca. 600 hundre barn på barnehjemmet. De fleste er foreldreløse og uten nære slektninger som kan ta vare på dem, og barnehjemmet har blitt hjemmet deres, hvor de også får mat og klær. På området har vi også bygd forskole, grunnskole og videregående skole slik at alle barna får god undervisning og blir rustet for voksenlivet.

 

Hver dag kommer det i tillegg ca. 400 barn fra landsbyen til skolen. I tillegg til undervisning for alle elevene mat. Enkelte har råd til å betale skolepenger, mens andre er så fattige at de ikke har mulighet. Vi er veldig glade for at vi kan hjelpe de fattige i landsbyen rundt Ebenezer slik at også disse blir gitt en mulighet for å få en utdannelse og en dag klare seg selv! 

 

Totalt får ca. 1000 barn skolegang og mat hver dag på dette senteret, og det er også hit de som nå er blitt voksne reiser hjem i høytider og ferier. Barnehjemmet er et hjem med stor H og et sted hele storfamilien samles.

 

Høyere utdanning

Etter endt videregående skole har vi som mål å kunne støtte alle ungdommene som har mulighet, evne og ønske om å ta høyere utdanning ved universitet, høyskole eller annen yrkesutdanning. Dette er en stor utfordring da høyere utdanning i Kenya er kostbart, men vi vil tilstrebe å gi denne muligheten til så mange vi kan. Vi har sett mange flotte resultater og flere tidligere Ebenezer-barn er i dag i jobb i sitt yrke over hele landet. På Ebenezer er det i dag ansatt flere lærere og sosialarbeidere som tidligere bodde på barnehjemmet, og det er herlig å se hvordan de engasjerer seg for å gi kvalitetsundervisning og omsorg til sine yngre søsken. 

Skattefradrag
Du kan få skattefradrag for gaver til New Life på beløp mellom kr. 500,- og 50.000,- for hvert skatteår dersom du ønsker dette. Dette gjelder i henhold til løpende regler fra myndighetene. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer.

Samtykkeerklæring

Som giver eller støttespiller i New Life Mission - Aid vil du motta nyhetsbrev, informasjon om våre prosjekter og ulike innsamlinger og takkebrev etter en eventuell gave. Dette gis enten pr post, e-post eller sms. Dersom du ønsker å reservere deg mot hele eller deler av informasjonen fra oss kan ta kontakt med oss på post@newlife.no eller tlf. 92 80 80 11.
 

Her kan du lese personvernerklæringen

Av personvernhensyn forbeholder vi oss retten til å ikke benytte ekte navn eller bilde til artikler og annet innhold.

bottom of page