top of page

Kitui 
 

Szkoła w Kitui to nasz najnowszy projekt, prowadzony we współpracy z Jamesem i Thurposą Ayuko . W szkole jest obecnie około 90 uczniów, ale sama szkoła mieści się w tymczasowym budynku. Obecnie pracujemy nad budową docelowego budynku szkolnego, z 8 klasami, pokojem nauczycielskim, biurem dyrektora szkoły, oraz z węzłem sanitarnym i kuchnią. Wówczas szkoła będzie mogła przyjąć 350 uczniów, a lokalna społeczność w Kitui już dziś wyraża swą ogromną radość i wdzięczność za okazane im wsparcie. 

 

 

Paranga
 

W położonej na terenach górskich miejscowości Paranga prowadzimy zerówkę od początku lat 80-tych. Dziś w zerówce jest około 30 uczniów. Nasza placówka jest jedyną w tej małej miejscowości. Przez wszystkie te lata nasza szkoła odgrywała ogromna role w życiu mieszkańców Parangi, a dzięki jej działalności wiele setek dzieci mogło rozpocząć naukę w szkole publicznej, a następnie zdobyć wyższe wykształcenie. 

 

Maseno
 

New Life Mission prowadzi zerówkę oraz szkołę podstawową, w których około 250 dzieci otrzymuje możliwość nauki oraz, co nie mniej ważne, dwa posiłki dziennie. Dla większości z nich to jedyne posiłki w ciągu całego dnia. Obecnie większość lekcji i nauki odbywa się w dwóch, nowo wybudowanych, dzięki wsparciu naszych Partnerów, budynkach szkolnych oraz w budynku lokalnego kościoła. Szkoła daje im nadzieję na lepszą przyszłość, co zawsze z wielką dumą i radością podkreślają nie tylko dzieci i ich rodzice oraz nauczyciele, ale także lokalne władze. 

Przychodnia
 

Dzięki staraniom Heidi Ayuko, oraz wsparciu ze strony norweskich i polskich darczyńców, w marcu 2017 roku, otwarta została lokalna Przychodnia New Life Mission w Maseno. Przychodnia jest miejscem gdzie przeprowadza się okresowe badania kontrolne i szczepienia dzieci, badania kontrolne ciężarnych kobiet oraz proste zabiegi ambulatoryjne. Obecnie większość dzieci nosi regularnie buty, więc udało się opanować plagę infekcji stóp zaatakowanych przez pchłę piaskową.

 

bottom of page