Gunnar Enok Nilsen

Gunnar har vært en del av New Life siden den spede start i 1978! Han har et hjerte som brenner for å hjelpe de utstøtte, de fattige og de som ikke har noe.
Gunnar har i mange år jobbet som byggmester, men har alltid gitt mye av seg selv til organisasjonen. Nå jobber han fullt i New Life Mission – Aid og fungerer også som styreleder der.

Daglig leder

Rebecca B. Espevoll

Rebecca er utdannet sosionom og har hatt mye å tilføre organisasjonen etter at hun begynte her. Hun har jobbet mye med å effektivisere systemene for registrering av faddere og partnere, og på den måten lagt til rette for at New Life kan vokse i tiden som kommer.
Hun har også brukt sin utdannelse og kommet med gode innspill til hvordan vi kan gjøre hverdagen til barna på barnehjemmet enda bedre, og hvordan vi generelt kan møte menneskene vi jobber med på en måte som gjør at arbeidet vårt blir mer bærekraftig.

Administrasjonsleder

Vegar Mikalsen

Vegar har studert fjernsynsregi ved Høgskolen i Lillehammer. Det er høy kvaliteten på tv-programmene og reportasjene Vegar lager, og vi er veldig takknemlig for å ha en så dyktig og ettertraktet produsent her hos oss!

Mediaansvarlig og tv-produsent

Runi Rogers

Runi er utdannet mikrobiolog fra Nederland og har jobbet som forsker i mange år. Hun jobber som sekretær med blant annet giveroppfølging, oversettelser og annet administrativt arbeid.
Hun har bodd noen år i Cape Town, og vi nyter godt av hennes språkkunnskaper og kulturelle forståelse, samt hennes analytiske arbeidsmetode.

Sekretær

Monika Brandys

Monika er utdannet som tolk i norsk og engelsk. Før jobbet hun som nasjonal leder for studentmisjon i Polen, koordinator av frivillig innsats i pinsemenighet i Warszawa, og som nestleder av den polske skolen i Basilea, Sveits. Hun er styreleder og avdelingsleder i New Life Mission - Aid, Polen. Hun er svært kreativ og er en stor ressurs i vårt internasjonale samarbeid med Kenya og andre europeiske hjelpeorganisasjoner.

Avdelingsleder, Polen

Please reload

fff

Phone Norway:            

+47 92 80 80 11
Mail Norway:                 Mail Poland:

post@newlife.no           poczta@newlife.no