Håp for fremtiden!

 

Vi driver forskoler, barneskoler og gateguttsenter i Kenya, samt enkeprosjekter og utdeling av mat og klær til fattige familier. I tillegg leverer vi hjelpesendinger til flere land i Øst-Europa. Du kan være en fadder og støtte ett av våre prosjekter.

Klikk på et prosjekt for mer informasjon:

Av personvernhensyn forbeholder vi oss retten til å ikke benytte ekte navn eller bilde til artikler og annet innhold.

fff

Phone Norway:            

+47 92 80 80 11
Mail Norway:                 Mail Poland:

post@newlife.no           poczta@newlife.no