top of page

Enkeprogrammet


Ebenezer New Life Centre har også et enkeprogram hvor ca. 150 enker i ulik alder er involvert. Noen av disse bor i små hytter på området, mens andre bor i nærområdet. Kvinnene møtes jevnlig for sosialt samvær og har også noen arbeidsoppgaver i tilknytning til senteret. På maismølla maler de maiskorn som brukes i matlaging på sentret, og i tillegg kommer lokale småskalabønder og maler maisen sin mot litt betaling. Enkene steller også grønnsakhagene, ser til høns og kyr på Ebenezer og noen er involvert i omsorgsarbeid for de minste barna. I tillegg driver kvinnene håndverksarbeid der de lager bl.a vesker, kurver, pledd etc. som de kan selge på markedet.

 
 

Ebenezer New Life Center har et hovedsenter som i dag består av barnehjem, forskole, grunnskole, videregående skole og enkeprogram. I tillegg driver vi et gateguttsenter (Tido) og en barneskole (Ayweyo) et stykke unna hovedsenteret, men som regnes som en del av Ebenezer New Life Centre. Winnie og Silas Owitti er lederne for Ebenezer New Life Centre.

 

bottom of page