Gateguttsenteret


Her bor det i dag ca. 120 barn. Dette er gutter som kommer fra gata, og som heller ikke har foreldre eller andre slektninger til å ta seg av dem. Gateguttsenteret blir nå hjemmet deres, hvor de får mat, klær og skolegang. Her har vi ikke egen skole, men vi betaler for barna slik at de kan gå på den offentlige skolen. Etter endt grunnskole får disse barna mulighet til å gå på den videregående skolen på hovedsenteret til Ebenezer i Kisumu.

 

 
 

Ebenezer New Life Center har et hovedsenter som i dag består av barnehjem, forskole, grunnskole, videregående skole og enkeprogram. I tillegg driver vi et gateguttsenter (Tido) og en barneskole (Ayweyo) et stykke unna hovedsenteret, men som regnes som en del av Ebenezer New Life Centre. Winnie og Silas Owitti er lederne for Ebenezer New Life Centre.

 

© 2018 by New Life Mission - Aid.

Phone Norway:

+47 92 80 80 11
Mail Norway:

post@newlife.no

Phone Poland:

+48 570 800 578
Mail Poland:

poczta@newlife.no