top of page

Gateguttsenteret


Gateguttsenteret TIDO er en del av Ebenezer-paraplyen. Senteret ligger i Kisumu og ble startet i 1996. Her bor det rundt 50 gutter i alderen 8-19 år som kommer fra gata, og som heller ikke har foreldre eller andre slektninger til å ta seg av dem. Gateguttsenteret blir nå hjemmet deres, hvor de får mat, klær og skolegang. Her har vi ikke egen skole, men vi betaler for barna slik at de kan gå på den offentlige skolen. Etter endt grunnskole får disse barna mulighet til å gå på den videregående skolen på hovedsenteret til Ebenezer i Ahero.

 

 
 

Ebenezer New Life Center har et hovedsenter som i dag består av barnehjem, forskole, grunnskole, videregående skole og enkeprogram. I tillegg driver vi et gateguttsenter (Tido) og en barneskole (Ayweyo) et stykke unna hovedsenteret, men som regnes som en del av Ebenezer New Life Centre. Winnie og Silas Owitti er lederne for Ebenezer New Life Centre.

 

bottom of page