Barnehjemmet 

Her bor det ca. 600 hundre barn som får skolegang (fra forskole til videregående skole), mat, klær og husly. Disse barna er foreldreløse og uten nære slektninger som kan ta vare på dem. I tillegg til de fastboende kommer det ca 400 barn utenfra hver dag som får skolegang og mat. Ca. 1000 barn totalt får altså skolegang og mat hver dag på dette senteret.

Ayweyo-skolen

Skolen er en del av Ebenezer New Life Centre. Her får ca 240 barn skolegang og mat. Etter endt grunnskole får disse barna mulighet til å gå på den videregående skolen på hovedsenteret til Ebenezer i Kisumu.

Høyere utdanning

Etter endt videregående skole har vi som mål å kunne støtte alle ungdommene som har mulighet, evne og ønske om å ta høyere utdanning ved universitet, høyskole eller annen yrkesutdanning. Dette er en stor utfordring da høyere utdanning i Kenya er kostbart, men vi vil tilstrebe å gi denne muligheten til så mange vi kan.

 

 
 

Ebenezer New Life Centre ledes av erkebiskop Winnie Owiti og ble startet i 1989. Hovedsenteret består i dag av barnehjem, forskole, grunnskole, videregående skole og enkeprogram. I tillegg driver vi et gateguttsenter (Tido) og en barneskole (Ayweyo) et stykke unna hovedsenteret, men som regnes som en del av Ebenezer New Life Centre. Til sammen får over 1000 mennesker hjelp her hver dag.

fff

Phone Norway:            

+47 92 80 80 11
Mail Norway:                 Mail Poland:

post@newlife.no           poczta@newlife.no