top of page

Rok akademicki w Centrum Ebenezer

Na początku każdego roku czeka nas wiele wyzwań nie tylko związanych z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, ale również z rokiem akademickim na uczelniach.

Wielu naszych wychowanków marzy o rozpoczęciu lub kontynuacji nauki na wyższych uczelniach. To niesamowite móc widzieć, jak dzieci wychowane w sierocińcu rozwijają się, uczą i zdobywają zawód. Każde dziecko, które opuszcza sierociniec i rozpoczyna naukę na uniwersytecie czy wyższej uczelni to ogromna radość, ale też wyzwanie finansowe. Jest to dla nich niezwykle ciekawy okres w życiu, kiedy muszą stanąć na własne nogi i dążyć do pełnego usamodzielnienia. W tym roku, w lutym, naukę na różnych wyższych uczelniach rozpoczyna 22 nowych studentów.

Otrzymaliśmy podziękowania od jednej z dziewcząt, która rozpoczyna naukę na uniwersytecie i pierwszy raz w swoim życiu będzie mieszkała w internacie poza sierocińcem.

Jest wdzięczna za wszystko, co do tej pory otrzymała. Jest jednak zupełnie sama, nie ma ani rodziców, ani dalszej rodziny, która mogłaby ją wesprzeć na tym kolejnym etapie życia. My jesteśmy jej mamą i tatą.

Od Mamy Winnie otrzymaliśmy ogólne wyliczenie kosztów związanych z utrzymaniem jednego studenta.

Są to duże sumy, ponieważ należy opłacić zarówno czesne, mundurek, materiały i podręczniki, ubranie itd.

Wydatki w skali roku to przeciętnie kwota od 85.000- 100. 000 Ksh, czyli około 3500- 4500 zł. Wysyłając na uczelnię 22 nowych studentów musimy liczyć się z dodatkowymi wydatkami rzędu ok. 77.000- 99.000 zł. To ogromny wydatek, poza oczywiście wydatkami związanymi z codzienną działalnością sierocińca i szkół.

Czy zechcesz przekazać w tym miesiącu dodatkową darowiznę? Może zdecydujesz się zostać sponsorem jednego z naszych studentów? Razem dajmy tym osieroconym dzieciom nadzieję na przyszłość!

Dziękujemy Ci za Twoje wsparcie, które sprawia, że możemy pomagać!

bottom of page