top of page

Ja! Sammen kan vi faktisk redde liv!


NYTT LIV: I over 38 år har New Life arbeidet for å gi barn og familier et helt nytt liv og en ny start.

Barn som ble forlatt i veikanten. Barn som bodde på søppelfyllinga. Barn som var foreldreløse. Barn som ikke hadde noe håp. Tusener av barn har fått en ny start siden New Life startet arbeidet for over 38 år siden. Det er nå snart 40 år siden New Life startet det store arbeidet med å hjelpe barn ut av fattigdom og håpløshet, og inn i en ny tilværelse med håp og glede. Siden oppstarten har New Life startet barnehjem, kirker, vannprosjekter, enkeprosjekter, utdeling av mat og klær, og hjelpesendinger. Mottoet er "Love is action!" Kjærlighet satt ut i handling ved hjelp av Guds kraft og inspirasjon!

Evangeliet

Det som skiller New Life fra mange andre organisasjoner er at dette er en kristen misjonsorganisasjon som setter evangeliet som en gjennomgående motivasjon for arbeidet. New Life gir barn og unge Guds Ord. Fra de er små får de et livsviktig fundament, som de tar med seg videre i livet og inn i sine familier. Kjærlighet og omsorg preger deres liv når de har kommet inn til en av New Life sine skoler. Det blir en totalt annerledes situasjon enn den de ofte kommer fra. Det har faktisk hendt at barn har blitt forlatt i veikanten eller blitt plassert ut i pappesker. Det er helt uforståelig og uvirkelig. På barnehjemmene har vi flere slike historier og eksempler. Det at vi kan se hvor de er i dag, gir oss enda mer motivasjon til å fortsette arbeidet. Vi ser konkret at det nytte å hjelpe. Du kan få ta en del i dette.

SAMMEN REDDER VI LIV: Du kan bety en avgjørende og livsviktig forskjell for et lite barn.

Hva ville Jesus gjort?

Vi spør oss selv: Hva ville Jesus ha gjort? Han vil ikke sitte stille og ikke gjøre noe. Han vil se barna og gi dem alt det de trenger, være hos dem og gi dem masse kjærlighet. Vi kan være Guds redskaper og gjøre en forskjell i verden. Sammen kan vi gi små barn en ny start på livet. Vi kan gi dem muligheten på nytt, selv om alt håp så ut til å være ute. Men for Gud er aldri håpet ute. Derfor fortsetter vi arbeidet med å hjelpe enda flere barn. En etter en. Takk for at du står med oss. Vi vil takke deg som står med oss som partner og som giver. Uten deg kunne vi ingenting gjort. Er New Life nytt for deg? Vil du bli med oss og redde liv? Se hvordan HER

"Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken,

har dere gjort mot meg."

 

Vi har stadig behov for flere som står med oss i arbeidet.

Bli en fast partner, prosjektfadder eller gi en engangsgave.

bottom of page