top of page

Lederhilsen - Kjærlighet er handling


Love Is Action- Kjærlighet er handling! Aldri før har vel vårt slagord vært mer aktuelt enn det er akkurat nå! Verden er på noen få måneder snudd opp ned og det er fortvilelse og usikkerhet som preger en hel verden! Det er ikke lenger forskjell på fattig og rik, men alle er i den samme situasjon. Allikevel må vi vel si at de problemene vi har i Norge er bagateller sammenlignet med store deler av verden. Selvfølgelig er det ufattelig trist og meningsløst å miste noen i denne epidemien, dette er like trist og vanskelig for alle dem det gjelder og mine tanker går til alle de som har mistet noen av sine kjære på grunn av koronapandemien. Vi ber om kraft og styrke til å gå videre, for livet går videre og vi må benytte den tiden vi har til nettopp det å vise vår neste kjærlighet, gjøre det vi kan og vise at kjærlighet er handling.

Alt annet betyr så lite! Nå dreier det seg om hjelpe og være bønnesvar for noen som har det vanskeligere og verre enn oss. Det er så mange i verden som sliter, vi kan selvfølgelig ikke hjelpe alle, men som ordtaket sier; Alle kan vi hjelpe noen!

Det er allikevel herlig, midt i all elendighet å lese artiklene i dette nummer av Magazine. Det gir glede og håp at vi kan få være til hjelp for så mange mennesker i nød. I tillegg til alle barna, enkene og familiene vi har i våre program hver eneste dag, så har vi i denne tiden fått være bønnesvar, ja redningen for hundrevis av mennesker som har blitt rammet, ikke bare av koronapandemien, men vannflom og gresshoppesvermer. Jordbruket og avlingene for tusenvis av mennesker har blitt skyllet bort eller blitt spist opp av disse store gresshoppesvermene som har rammet Kenya og Afrika. Vi kan ikke fatte hvilken katastrofe dette er, vi med vårt trygge NAV, helsevesen og en regjering som gjør alt de kan for å ta vare på oss. De fleste av menneskene i den fattige delen av verden må klare seg selv, uten noen form for sosial hjelp eller omsorg.

Vi er så takknemlig til deg kjære misjonsvenn og partner! Vi har i denne vanskelige tiden fått være redningen for så mange mennesker! Ja, hundrevis av familier har kommet til våre prosjekter og tatt tilflukt, fått husly, mat og klær. Mennesker som har rømt for å redde livet, rømt fra flomkatastrofen hvor de har mistet alt det lille de eide.

Til slutt vil jeg hilse dere alle med Salme 91. Denne salmen har vel kanskje aldri før vært sitert så mye og i så mange sammenhenger som i disse tider. Den taler direkte inn i vår tids situasjon, og jeg anbefaler at du leser denne i sin helhet, og tar disse løftene til ditt hjerte. Guds ord og Hans løfter gir oss trygghet for denne tiden og for evigheten.

Sannelig Han skal fri deg ut fra ødeleggende pest. Du skal ikke frykte for nattens redsler, heller ikke for pest som brer seg i mørket eller sotten på høylys dag. For Han skal gi Sine engler befaling om deg, så de bevarer deg på alle dine veier. På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot på noen stein. Jeg skal være med ham i trengsel. Jeg skal utfri ham- og med et langt liv skal Jeg mette ham og la ham se Min frelse. (Utdrag fra salmen)

コメント


bottom of page