top of page

Josephine fikk stipend til USA-skole!


DYKTIG: Blant 2900 kandidater fra Bridge International ble Josephine plukket som den mest egnede eleven til å motta stipend fra Rabun Gap School i Georgia, USA.

I skyggen av et mangotre i en liten landsby i Maseno, ca 8 timer fra Nairobi, sitter 60 barn på gresset. De lærer å lese, skrive og regne.

Noen år tidligere var det ingen skole i akkurat dette området, men det ønsket New Life å gjøre noe med. Med begrensede midler satte vi i gang. Vi ansatte lærere, kjøpte inn litt skolemateriell, ansatte noen til å lage mat til barna og begynte undervisningen – ute i friluft. Denne tiden under mangotreet skulle vise seg å bli starten på noe veldig stort i ei lita jentes liv. Etter noen år på New Life Mission Education Center fikk denne lille jenta som heter Josephine muligheten til å flytte sammen med sine foreldre og sin lillebror til Nairobi. Der fikk hun gå på Bridge International Academy og for noen måneder siden skjedde det fantastiske! Blant 2900 kandidater fra Bridge International ble Josephine plukket som den mest egnede eleven til å motta stipend fra Rabun Gap School i Georgia, USA.

Begrunnelsen var bl.a hennes ”fremragende akademiske prestasjoner, forpliktelse til samfunnet og lederegenskaper. ”Josephine sier blant annet dette i et intervju med Jackie Mahugu i Generation Next i Kenya: ”Nå er jeg på god vei til den store drømmen om å bli nevrokirurg. Jeg skal jobbe veldig hardt fremover og håper jeg en dag kan komme inn på Harvard Universitet”.

Blant 2900 kandidater fra Bridge International

ble Josephine plukket som den mest

egnede eleven til å motta stipend

fra Rabun Gap School i Georgia, USA.

På spørsmålet om hva som har motivert henne til å jobbe så hardt svarer hun: ”Jeg så hvor mye foreldrene mine måtte streve dag og natt for å kunne gi oss det mest nødvendige tingene i livet. Jeg pleide å si til meg selv at jeg skal gjøre alt jeg kan på skolen slik at jeg en dag kan komme i posisjon til å hjelpe dem. Lærerne mine har også spilt en stor rolle når det kommer til min motivasjon.”

PROVISORISK: Et provisorisk skolebygg er satt opp, men vi ønsker å bygge et nytt og bedre bygg snart.

 

Støtt skoleprosjektene i Kenya! Kjære leser! Noen ganger er det ikke så mye som skal til for at fantastiske ting kan skje! Kanskje hadde ikke Josephine fått denne muligheten om det ikke var for det lille vi startet under mangotreet i Maseno. Vil du være med å gjøre drømmer til virkelighet? Vil du legge til rette for at barn og unge kan få skolegang og utdannelse? Takk for din støtte!

bottom of page