Vi ønsker å formidle Guds kjærlighet

til mennesker gjennom ord og handling.

 

Vi ønsker å strekke ut en hjelpende hånd

til fattige og trengende, gjennom lokalt

engasjement som sikrer stabilitet

og et bærekraftig arbeid.

 

fff

Phone Norway:            

+47 92 80 80 11
Mail Norway:                 Mail Poland:

post@newlife.no           poczta@newlife.no