top of page


 

Vi ønsker å formidle Guds kjærlighet

til mennesker gjennom ord og handling.

 

Vi ønsker å strekke ut en hjelpende hånd

til fattige og trengende, gjennom lokalt

engasjement som sikrer stabilitet

og et bærekraftig arbeid.

 

bottom of page