Gunnar Enok Nilsen

Gunnar har vært en del av New Life siden den spede start i 1978! Han har et hjerte som brenner for å hjelpe de utstøtte, de fattige og de som ikke har noe.
Gunnar har i mange år jobbet som byggmester, men har alltid gitt mye av seg selv til organisasjonen. Nå jobber han fullt i New Life Mission – Aid og fungerer også som styreleder der. Gunnar er gift med Gunnhild, har 4 barn, 13 barnebarn og bor i Krokstadelva.

Daglig leder

Rebecca B. Espevoll

Rebecca er utdannet sosionom og har hatt mye å tilføre organisasjonen etter at hun begynte her. Hun har jobbet mye med å effektivisere systemene for registrering av faddere og partnere, og på den måten lagt til rette for at New Life kan vokse i tiden som kommer.
Hun har også brukt sin utdannelse og kommet med gode innspill til hvordan vi kan gjøre hverdagen til barna på barnehjemmet enda bedre, og hvordan vi generelt kan møte menneskene vi jobber med på en måte som gjør at arbeidet vårt blir mer bærekraftig. Rebecca er gift med Peter og er mamma til tre nydelige gutter.

Sekretær

Vegar Mikalsen

Vegar har studert fjernsynsregi ved Høgskolen i Lillehammer. Det er høy kvaliteten på tv-programmene og reportasjene Vegar lager, og vi er veldig takknemlig for å ha en så dyktig og ettertraktet produsent her hos oss!
Vegar er gift med Ingrid og bor på Skedsmokorset, sammen med deres to døtre, Emma og Eva.

Mediaansvarlig og tv-produsent

Runi Rogers

Runi er utdannet mikrobiolog og har jobbet som forsker i mange år.
Nå er hun egentlig pensjonist, men har steppet inn som vikar for Rebecca på kontoret og tar seg av de administrative oppgavene.
Hun har sin utdannelse fra Nederland og har bodd noen år i Cape Town og språkkunnskapene kommer godt med i New Life.
Runi er gift med Ted, har to døtre og seks barnebarn og bor på Verket i Hurum.

Sekretær, Vikar

Monika Brandys

Monika er utdannet som tolk i norsk og engelsk. Før jobbet hun som nasjonal leder for student misjon i Polen,  koordinator av frivillig innsats i pinsemenighet i Warszawa, og som nestleder av polske skolen i Basilea, (Sveits). I New Life Mission er hun ansvarlig for sekretariatet i Warszawa og koordinasjon av Misjons arbeid i Polen. Hun bor i Warszawa, sammen med mannen Pawel, og tre barn.  

Sekretær, avdeling Polen

Please reload

fff

Phone Norway:            

+47 92 80 80 11
Mail Norway:                 Mail Poland:

post@newlife.no           poczta@newlife.no