Kitui 


 

Barneskolen i Kitui er vårt nyeste prosjekt i samarbeid med våre samarbeidspartnere James og Truphosa Ayoku i Nairobi. Dette er en skole som i dag har ca 90 elever, men som kun har et midlertidig skolebygg. Vi holder nå på å bygge en permanent skolebygning med 8 klasserom, lærerværelse, et kontor til rektor samt toaletter og kjøkkenfasiliteter. Da kan skolen ta imot ca 350 elever og lokalsamfunnet i Kitui er meget glade og takknemlige for det som nå skjer.

Maseno


 

New Life driver forskole og barneskole hvor ca. 250 barn får skolegang og ikke minst viktig; to måltider mat hver dag. Dette er kanskje de eneste måltidene mange av dem får om dagen. Mesteparten av skolen og undervisningen skjer i dag utendørs under et par trær. Når det er regn, stuer de seg sammen i de små jordhyttene de har bygget midlertidig ved siden av kirken. Men de har håp for fremtiden.

Vi har begynt å bygge en permanent skole i stein og betong. Her skal vi ha støpte gulv med fliser, store lyse klasserom med vinduer. Det er store utfordringer, men vi tror at en dag skal den nye skolebygningen stå ferdig og vi skal ha en fullverdig skole med alt det utstyr som er nødvendig for god undervisning.

 

fff

Phone Norway:            

+47 92 80 80 11
Mail Norway:                 Mail Poland:

post@newlife.no           poczta@newlife.no