top of page

Jubileumsåret 2018


STARTEN I NEW LIFE: Gunnar Johansen, Henry Kransberg og Gunnar Enok Nilsen

Historikk

New Life ble først registrert i august 1978 som en misjon under Maran Ata bevegelsen og fikk navnet: Maran Ata New Life Misjon. Senere ble misjonen registrert som en selvstendig tverrkirkelig hjelpeorganisasjon under navnet: New Life Mission. I dag bruker vi også navnet New Life Mission – Aid da hjelpearbeid er en stor del av vårt engasjement, eller bare forkortet til New Life.

De første årene ble misjonen ledet av Henry Kransberg og Gunnar Johansen i fellesskap, med Gunnar Enok Nilsen som kasserer. Etter noen år overtok Henry som misjonsleder alene og Gunnar Enok ble nestleder. I midten av 1990 årene overtok Gunnar Enok som misjonsleder da Henry ble alvorlig syk på en misjonsreise i Kenya. Henry gikk hjem til Herren i år 2000. Gunnar Enok har vært misjonsleder de siste 23 årene og er fortsatt leder for misjonen, sammen med en dyktig stab av ansatte, styremedlemmer og frivillige.

Det er mange som har bidratt opp gjennom årene. Vi kunne nevnt mange med navn, men i fare for å uteglemme noen vil vi bare takke alle som har bidratt til misjonens vekst og hva misjonen har fått og fortsatt får utrette for mennesker i nød.

SAMARBEID: Gunnar Enok og Henry hadde et tett samarbeid i mange år.

Kongens fortjenstmedalje

New Life Mission har også blitt verdsatt av Hans Majestet Kongen, som gjennom Fylkesmannen i Buskerud og Ordføreren i Nedre Eiker overrakte Gunnar Enok Nilsen Kongens Fortjenstmedalje for det arbeidet som er blitt utført gjennom 40 år.

Det var en stor ære, men også med stor ydmykhet medaljen ble tatt imot. Dette er ikke bare en annerkjennelse til Gunnar Enok personlig, men til hele det store arbeidet til New Life Mission - Aid.

Gunnar Enok sa blant annet i takketalen; «Denne prisen og æren tilhører ikke bare meg, men selvfølgelig alle de som var med og startet dette fantastiske arbeidet, og så mange andre rundt meg. En spesiell stor takk til min hustru, Gunnhild, og barna. For uten deres støtte hadde det ikke vært mulig å engasjere seg slik som jeg har kunnet. En stor takk til alle andre som har vært engasjert, og ikke minst til alle medarbeidere, misjonsvenner og partnere. Uten at vi hadde mennesker som hadde stått med oss hadde det ikke vært mulig å drive dette store arbeidet, men sammen med dere alle har vi fått være bønnesvar for mennesker i nød. Vi kan sammen med dere alle og alle de medarbeidere som har gått foran, glede oss over denne prisen og at misjonen blir verdsatt fra den høyeste myndighet».

Jubileumsgave

Love is action! Kjærlighet er handling! Vi er inne i spennende tider for New Life, men også store utfordringer. Jeg håper og ber om at du fortsatt vil stå med oss. Vi klarer ikke dette store oppdraget alene, men sammen løfter vi fjell - sammen gir vi mennesker håp for fremtiden!

I dette jubileumsåret hvor vi fyller 40 år hadde vi tenkt å lage en større markering. Det hadde misjonen fortjent. Samtidig er det så mange store økonomiske utfordringer akkurat nå, både med daglig drift og nye skolebygg, utvidelser av sovesaler på barnehjemmet og mye, mye mer, så vi har valgt å utsette dette til en senere anledning.

Istedenfor å lage en jubileumsfeiring velger vi derfor heller å forvalte pengene vi har til rådighet i våre prosjekter. Vi takker for deres forståelse for dette. Vil du være med å gi en JUBILEUMSGAVE til New Life Mission- Aid? Du skal vite at alle beløp, stort eller lite vil komme veldig godt med og være til stor velsignelse for misjonen. Sammen er vi bønnesvar for mennesker i nød - sammen redder vi liv. TUSEN TAKK SKAL DU HA! Klikk her for å gi en gave!

Comments


bottom of page