top of page

40 fantastiske år!


Vi kom inn i fengslene en varm dag i juli for over 40 år siden. Fengslene i Kenya var helt forferdelige, og med en varme og lukt det ikke går an å beskrive. Vi var invitert inn for å besøke fangene i et fengsel som hadde avdeling både for kvinner og menn. Å være inne i de store «innhegningene» som besto av et støpt gulv med murer rundt, uten tak, var helt forferdelig. Varmen fra en stekende sol, midt under ekvator, var helt uutholdelig. Solen står midt på himmelen hele dagen, og det kunne fort bli 40-50 varmegrader og stillestående luft. Midt inne i denne elendigheten så vi kvinner og barn. De små barna gikk og holdt i drakten til moren sin, men det var også mange som var alene og forlatt. Noe vi fort oppdaget, var at alle kvinnene hadde forskjellige farger på draktene sine. Noen var rosa, andre var grå eller svarte. Vi spurte hva disse fargene betydde, og fikk til svar at de rosa var kortidsfanger, de grå var langtidsfanger, mens de svarte var dødsdømte. Når de dødsdømte fikk fullbyrdet dommen sin, ble barna gående igjen inne i fengselet til de var 7 år gamle, og så ble de satt utenfor porten. Det viste seg at det sjelden eller aldri var noen familiemedlemmer eller slektninger som plukket disse barna opp og de havnet da på gatene og på søppelfyllingene for å livnære seg. Vi orket ikke se på dette og skjønte at vi måtte gjøre noe. Slik ble New Life Mission født.

Det første barnehjemmet ble bygget i samarbeid med misjonærene Aila og Bengt Sundh fra Sverige. Dette ble starten på et stort arbeid som skulle redde tusener av liv i Afrika, Øst-Europa og Latin-Amerika.

40 år med mirakler​

Det har vært en fantastisk reise. Gjennom disse 40 årene har vi sett mirakel på mirakel og vi er så takknemlige til alle som har vært med å gjøre det mulig. Sammen med alle frivillige, ansatte og partnere gjennom alle disse årene har New Life blitt bønnesvar for titusenvis av mennesker i nød. Sammen har vi kjørt tusenvis av tonn med hjelpesendinger og bygget opp og støttet barnehjem, sykehus og institusjoner i Øst-Europa; Polen, Romania, Latvia, Litauen og Ukraina, i Latin Amerika; Brasil, Haiti og Guatemala, samt i Afrika; Kenya, Kongo, Uganda og Tanzania. Alt arbeidet har skjedd, og skjer fortsatt, i tett samarbeid med lokalbefolkningen og lokale kirker. New Life Mission – Aid gir ikke bare mat, klær og skolegang, men vi gir det viktigste av alt; vi gir Jesus til mennesker. Dette forandrer liv og setter mennesker fri fra fattigdom og elendighet.

Vi har så mange fantastiske vitnesbyrd om at det nytter. Vi har gitt utdanning til flere hundre ungdommer som i dag blant annet jobber som leger, sykepleiere, lærere, politi, flyvere og ingeniører. Dette var barn som ikke hadde muligheter, men som gjennom vår hjelp har fått et nytt liv og håp for fremtiden.

Vårt fokus

I dag har vi overdratt det meste av arbeidet i Øst-Europa og Latin-Amerika til lokale krefter, og vårt største arbeid er nå fokusert på Afrika, og da spesielt Kenya.

Vi arbeider tett med lokale menigheter og har 4 hovedsamarbeidspartnere som vi støtter:

Mama Winnie og Silas Owiti

Voice Of Salvation And Healing Church ble grunnlagt av Silas Owiti (død i 2018) og representerer ca. 2.000 menigheter i Kenya, Tanzania og Uganda. Arbeidet ledes i dag av enken etter Silas Owiti, Erkebiskop Winnie Owiti. Hun er også mamma Winnie og øverste leder for Ebenezer New Life Centre som vi har støttet siden oppstarten i 1990.

Dette programmet har i dag et stort barnehjem med flere hundre barn, gateguttsenter, enkeprogram, forskoler, barneskoler og videregående skole. Under samme paraply er også Ayweyo forskole og barneskole med flere hundre barn. Totalt i Ebenezer-prosjektet er det over 1000 barn, i tillegg til en stor lærerstab og ansatte.

Turphosa og James Ayuko

Turphosa og James har vært engasjert i New Life Mission helt fra tidlig på åttitallet. De var blant annet ungdomspastorer i Jeriko Kirken i Nairobislummen, og senere lærere på bibelskolen vi bygde opp i Thaita Hills. Her bygde vi også kirkebygg og gjennomførte store vannprosjekter. Vi bygde også en kirke og en forskole i den lille landsbyen Paranga.

Organisasjonen Conquerors Covenant Saints Church ble grunnlagt i Kariobangislummen utenfor Nairobi av James og Turphosa Ayuko. De leder fortsatt denne, samt flere andre menigheter i Kenya.

I dag driver vi Gunnhilds Forskole i samarbeid med denne menigheten Vi støtter også deres arbeid blant fattige familier i området. Sammen driver vi også en forskole og barneskole i fjellandsbyen Kitui, samt forskole, barneskole og helsesenter i landsbyen Maseno.

Heidi Ayuko

Gold in The Slums, Diamonds in The Dust! Dette er et av de siste programmene vi har startet opp, og det drives i tett samarbeid med Heidi Ayuko, datteren til James og Turphosa. Dette er et arbeid som tar hånd om jenter i slummen som kommer fra fattige familier. Jentene har falt ut av skolegang av mangel på økonomi og av andre årsaker. Gjennom dette programmet redder vi jentene fra fattigdom og et liv på gata, som for mange er eneste utvei for å overleve. Vi har sett fantastiske resultater, og jenter som ikke hadde mulighet har nå fått skole og utdannelse! Dette programmet har stort potensial, og er noe vi virkelig ønsker å utvide. Vi ser for oss et jentesenter som, i tillegg til et trygt hjem, kan være en plass hvor de kan få ulike typer yrkesutdannelser.

Totalt er det ca. 2.500 barn som hver dag får mat, klær og skolegang gjennom de programmene New Life Mission - Aid støtter og driver i Kenya i dag. I tillegg sysselsetter vi rundt 200 lærere og arbeidere som er engasjert og tar vare på barna, bygninger og jordbruk.

Shireen og Roger West Vi har helt siden starten i 1978 drevet evangelisering, møter og kampanjer under slagordet «Evangeliet til alle nasjoner». Vi har gitt aktiv støtte til bygging av flere kirkebygg, utdeling av hundrevis med sykler til innfødte evangelister, drevet fengsel- misjon og rehabilitering senter for ex-fanger. Vi har hatt flere misjonærer utsendt fra Norge, spesielt i den første tiden. Liv og Kjell Haugen, var en lengre periode sterkt engasjert i bygging av vannprosjektet og bibelskolen i Thaita Hills. Heidi og James Curwen, Dudley Fairbarn, i tillegg til mange flere, var utsendt fra oss i kortere og lengre perioder. I en lengre periode var Hilde og Erik Bedsvaag engasjert i misjonen med spesielt ansvar for evangeliseringsprosjekter, møtekampanjer og radioarbeid. En periode hadde vi store møtekampanjer med eget utstyr. For over 25 år siden startet vi et samarbeid med evangelistene Shireen og Roger West. De fikk overta alt utstyret vårt, herunder flere biler, transportable plattformer, lys- og lydutstyr, for å drive det store evangeliseringsarbeidet videre. I alle disse årene har vi også støttet dem med fast underhold hver måned. I tillegg til møtekampanjer i Kenya, har Shireen og Roger utvidet arbeidet til Kongo og andre Afrikanske land og vi har sett fantastiske resultater. Gjennom deres innsats har tusenvis av mennesker fått hjelp og nytt liv!

Hjemmefronten

I tillegg til administrasjon, oppfølging av givere, planlegging og gjennomføring av misjonsmøter, stevner og kampanjer, har New Life i flere år drevet radio- og TV arbeid. En lengre periode var det også registrert egen New Life Menighet i Oslo.

New Life har avholdt stevner og arrangementer flere steder rundt omkring i landet, med forkynnelse og misjonsmøter. Her ble det også samlet inn midler til misjonen og det ble bygget opp nettverk med misjonspartnere.

Comments


bottom of page