top of page

Hilsen fra Jenny i 8. klasse på Ayweyo


Dear Sponsor,

My name is Jenny. I am 14 years old and in grade eight. My home town is in Ugeya at a place called Busia before I came to Ayweyo. The reason why we came to Ayweyo was that my mother got a job and we had to here and we had to come. That is when I was taken to Ayweyo Ebenezer New Life School in 2013.

Since I came here when I was in class four, I have seen a lot of changes. My mother struggled and paid for us school fees until I got sponsored by you. My father died in 2006 when I was a very young girl. My mother took care of me and my broter. I am happy to be here. I love this school for the food and prorridge breakfast during break time. We don’t take breakfast at home unless we come to school.

In the year 2003 and 2004 this school was always muddy but In saw many changes from 2015 when the Nursery building was constructed. I take this opportunity to thank the donors for what they have done for the needy pupils just like me. I am still waiting for my K.C.P.E. which will done soon. I am working extra hard to attain good marks. I would like somebody to pay me the school fees for next year since my mother is working in a very small hotel and earns only a small wage which cannot take care of food, clothing and education.

I still want to thank you and hope God will help you for what you have done to us.

THANK YOU.

 

Kjære sponsor, Mitt navn er Jenny. Jeg er 14 år gammel og går i 8. klasse. Mitt hjemsted er i Ugeya på et sted kalt Busia, hvor jeg bodde før jeg kom til Ayweyo. Grunnen til at jeg kom til Ayweyo var fordi moren min fikk en jobb her, og vi flyttet hit. Siden jeg kom hit som fjerdeklassing, har jeg sett store forandringer. Min mamma har slitt og betalt for vår skole helt til jeg fikk støtte fra dere. Min pappa døde i 2006 da jeg var en liten jente. Min mamma tok vare på meg og min bror. Jeg er glad for å være her. Jeg er glad i denne skolen fordi jeg også får mat med frokost. Vi spiser ikke frokost hjemme. Da kom jeg til Ebenezer New Life Centre i 2013. I 2003 og 2004 var skolen nedslitt. Men jeg så mange forandringer fra 2015 da helsesenteret ble bygget. Jeg vil benytte denne anledningen til å takke giverne for hva de har gjort for de trengende elevene som meg. Jeg venter fortsatt på K.C.P.E. (red. eksamen), som vil bli holdt snart. Jeg jobber ekstra hardt for å få gode karakterer. Jeg håper at noen vil betale skolen for meg det neste året. Min mamma jobber hardt på et lite hotell og tjener bare litt, som ikke holder til både mat, klær og skolegang. Jeg vil takke dere og håper at Gud vil hjelpe dere for alt dere har gjort for oss.

TAKK!

bottom of page