top of page

Program wsparcia wdów w centrum Ebenezer w Kenii


Program wsparcia wdów w Centrum Ebenezer w Kenii cały czas działa i oferuje wdowom oraz innym kobietom żyjącym samotnie godną codzienność oraz integracje społeczną wraz z oferta wielu aktywności. Na przestrzeni lat stanowiły one istotne wsparcie w ramach prac i obowiązków związanych z prowadzeniem Ebenezer New Life Centre.

W Ebenezer New Life Centre mieszka obecnie około 50 wdów. Część z nich mieszka w małych domkach w okolicy Centrum, pozostałe w sąsiedztwie ośrodka. Spotykają się regularnie, integrując się w ten sposób ze sobą, wykonują również drobne prace na rzecz Centrum.

Obsługują między innymi młyn, w którym mielą ziarna kukurydzy, które następnie wykorzystywane są do przygotowywania posiłków w Centrum Ebenezer. Z usług młyna korzystają również lokalni rolnicy, którzy za niewielka opłatą mogą zmielić tam swoje kukurydziane ziarna. Wdowy uprawiają również niewielkie ogródki warzywne, doglądają kur i bydła w centrum Ebenezer. Dodatkowo, prowadzą one warsztat rzemieślniczy, w którym wytwarzają między innymi torby, kosze, koce itd., które następnie mogą sprzedać na rynku.

bottom of page