top of page

Królewski Medal za Zasługi!


Foto: Georg Ferdinand Nilsen

28 stycznia 2018 roku, w pełnej sali Senterkirken w Eiker, podczas nabożeństwa misyjnego obecnych było ponad stu gości. Właśnie wtedy, dyrektor misji, Gunnar Enok Nilsen odebrał Królewski Medal za Zasługi! Medal, okolicznościowy dyplom oraz bukiet kwiatów przekazał w imieniu Króla burmistrz gminy Nedre Eiker, Bent Inge Bye. W kwietniu Gunnar Enok zostanie oficjalnie zaproszony do Zamku Królewskiego na audiencję u Jego Wysokości Króla Haralda V.

Burmistrz był pod ogromnym wrażeniem wszechstronnego zaangażowania społecznego Gunnara Nilsena. Odznaczenie przyznane zostało w uznaniu działań Gunnara na rzecz najuboższych i osieroconych w Kenii, Europie Wschodniej i Ameryce Łacińskiej, w ramach pracy w organizacji New Life Mission- Aid przez okres prawie 40 lat, z czego 21 lat na stanowisku dyrektora misji. Burmistrz odczytał na głos uzasadnienie dla przyznania tego honorowego odznaczenia. Następnie, po odznaczeniu medalem, Gunnar Enok wygłosił podziękowania. Dziękował w nich, między innymi, swojej żonie, Gunnhild, za to, że zawsze wspierała go praktycznie oraz duchowo. Złożył również podziękowania wszystkim, którzy są i byli częścią zespołu New Life Mission- Aid, w tym wszystkim modlącym się o działania organizacji, darczyńcom, zarządowi, byłym i obecnym pracownikom. Choć medal przyznano jednej osobie, jest on odznaczeniem dla wszystkich, którzy czują się częścią dzieła, jakim jest New life Mission- Aid.

Uzasadnienie

Gunnar Enok Nilsen , jako 19- latek został najmłodszym mistrzem-cieślą w Norwegii i od tego momentu rozpoczął swoją długą karierę w branży budowlanej. Ale to jego wkład w organizację charytatywną, New Life Mission- Aid jest przyczyną, dla której zostaje on odznaczony Królewskim Medalem za Zasługi.

Gunnar Enok zaangażowany był w działania New Life od samego początku, który miał miejsce w sierpniu 1978 roku, najpierw jako skarbnik, a następnie jako Wiceprezes Zarządu. W latach 1994-96 oraz 99- 2000 był pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu/ Dyrektora Misji, z powodu choroby ówczesnego Prezesa Henry'ego Kransberga. Od roku 2000, po śmierci Kransberga, Gunnar Enok przejął funkcję Prezesa Zarządu/ Dyrektora Misji.

Poprzez zaangażowanie w New Life, Gunnar Enok przez prawie 40 lat pomagał ubogim i osieroconym w Kenii, w krajach Europy Wschodniej oraz w Ameryce Łacińskiej. Przez ponad 21 lat był dyrektorem misji, a przez 33 lata pracował jednocześnie na pełen etat jako mistrz ciesielski. Współuczestniczył w tworzeniu wszystkich projektów, które funkcjonują do dzisiaj, zawsze w bliskiej współpracy z lokalną społecznością. Jego żywy zapał, by pomagać dzieciom, młodzieży i ubogim miał swoje odzwierciedlenie w poprawie życia i funkcjonowania wielu tysięcy ludzi. Trudno dziś znaleźć słowa, które mogłyby wyrazić wdzięczność za cały ten poświęcony czas i wysiłek, jaki Gunnar Enok włożył w pomoc innym.

New Life Mission - Aid obejmuje obecnie swoimi projektami ponad 2000 dzieci, które każdego dnia otrzymują pomoc w postaci żywności, odzieży oraz możliwości nauki w szkole. Ponad 500 z nich znajduje się w szczególnym położeniu, jako sieroty zamieszkujące prowadzony przez nas sierociniec oraz centrum dla bezdomnych chłopców. Jest to jeden z wielu powodów, dla których Gunnar nazywany jest "Tatą Gunnarem", w czasie, gdy odwiedza te placówki. Mówiąc wprost, zrobił to wszytko, co zrobiliby, lub tżz powinni byli zrobić ich biologiczni rodzice, dając dzieciom możliwość dorastania w bezpiecznym otoczeniu, z dobrą opieką i miłością. Dał dzieciom nadzieję w ich beznadziei. Poświęcił on swoje życie, by wypełnić motto New Life: "Love is action! Miłość to działanie!" Nie ma wątpliwości, że zaangażowanie Gunnara Enoka, jego siła sprawcza oraz ogromne serce wniosły ogromną zmianę w życiu tysięcy dzieci na przestrzeni minionych 40 lat.

Jesteśmy dumni z dyrektora misji, który może nosić na swojej piersi Królewski Medal za Zasługi!

/Zarząd & zespół

bottom of page