top of page

Kongens Fortjenstmedalje


Foto: Georg Ferdinand Nilsen

Det var godt over 100 fremmøtte og fullsatt sal på misjonsmøtet i Senterkirken Eiker søndag 28.januar da misjonsleder Gunnar Enok Nilsen fikk tildelt Kongens Fortjenstmedalje! Medaljen, diplomet og blomsterbuketten ble overrakt av ordfører i Nedre Eiker kommune, Bent Inge Bye. I april vil Gunnar Enok bli invitert til Det Kongelige Slott for audiens hos Hans Majestet Kong Harald V.

Ordføreren var mektig imponert over Nilsens omfattende engasjement. Tildelingen ble gitt på bakgrunn av Gunnar Enoks innsats for de fattige og foreldreløse i Kenya, Øst-Europa og Latin-Amerika gjennom New Life Mission - Aid sitt arbeid i nærmere 40 år, hvorav over 21 år som misjonsleder. Ordføreren leste høyt begrunnelsen for den ærefulle tildelingen. Etter tildelingen holdt Gunnar Enok en takketale hvor han bl.a. takket sin kone, Gunnhild, for at hun alltid har støttet han både med praktisk tilrettelegging og med forbønn. Han takket også alle som har vært og er en del av New Lifes arbeid, herunder bønnepartnere, givere, styret, tidligere og nåværende ansatte. Selv om medaljen tildeles han som enkeltperson, er det en kollektiv påskjønnelse til alle som regner seg som en del av New Life Mission – Aid sitt store arbeid.

Begrunnelse

Gunnar Enok Nilsen ble som 19-åring landets yngste tømrermester, og har siden den gang hatt en lang karriere i byggebransjen. Men det er hans innsats i hjelpeorganisasjonen New Life Mission – Aid han mottar Kongens Fortjenstmedalje for.

Gunnar Enok har vært engasjert i New Life helt fra starten i august 1978, først som kasserer og senere som nestformann i styret. I perioden 1994-96 og 99-2000 var han konstituert styreformann/misjonsleder på grunn av sykdom hos daværende styreformann, Henry Kransberg. Fra 2000 overtok Gunnar Enok som styreformann/misjonsleder da Kransberg døde.

Gjennom New Life har Gunnar Enok brukt nærmere 40 år på å hjelpe de fattige og foreldreløse i Kenya, Øst-Europa og Latin-Amerika. I over 21 av disse årene har han vært misjonsleder, og i 33 av disse årene jobbet han samtidig fulltid som tømrermester. Han har vært delaktig i oppstarten av alle prosjektene som drives per i dag, alltid i tett samarbeid med lokale aktører. Hans brennende iver etter å hjelpe barn, unge og fattige har utgjort en enorm forskjell i flere tusentalls menneskers liv. Ord kommer til kort for å uttrykke takk for all den tid og alle de krefter Gunnar Enok har lagt ned for andre.

New Life Mission - Aid har i dag over 2000 barn i våre prosjekter som daglig er avhengige av vår hjelp for å få mat, klær og skolegang. Nærmere 500 av disse barna står i tillegg i en særstilling, da de er foreldreløse og avhengig av å få bo på barnehjemmet eller gateguttsenteret vi driver. Det er en grunn til at Nilsen blir kalt «Papa Gunnar» når han ankommer disse stedene. Han har praktisk talt gjort alt deres biologiske fedre skulle ha gjort, som å gi barna muligheten til kunne vokse opp i trygge omgivelser med god omsorg og kjærlighet. Han har gitt barna håp i en håpløs situasjon. Han har viet livet sitt til å utføre New Lifes slagord: "Love is action! Kjærlighet er handling!" Det er ingen tvil om at Gunnar Enoks engasjement, handlekraft og store hjerte har betydd en enorm forskjell for flere tusen barn gjennom årenes løp.

Vi er stolt over å ha en misjonsleder som kan gå med Kongens Fortjenstmedalje på brystet!

/Styret & staben

bottom of page