top of page

Zmarł Silas Owiti - Wspomnienia zespołu New Life Mission - Aid


SILAS: Człowiek czynu, prawdziwie kochający bliźniego.

WSPOMNIENIE

W niedzielny wieczór otrzymaliśmy bardzo smutną informację o tym, że nasz drogi współpracownik i partner w misji przez prawie 30 lat jej działania, Silas Owiti, odszedł do wieczności. Trudno było pogodzić się z tą nowiną, choć z powodu jego trwającej już od wielu lat choroby, wiedzieliśmy, że ta chwila w końcu nadejdzie.

Silas Owiti, pastor, biskup i arcybiskup, ale przede wszystkim: Tata Silas. Wiemy, że wielu tysiącom osób i zborom w całej Kenii, Tanzanii i Ugandzie, będzie go teraz ogromnie brakować. Był on dla nich założycielem i duchowym przywódcą.

Mieliśmy szczęście i przywilej móc współpracować z Bratem Silasem i jego żoną, Winnie Owiti przez wiele lat. Widzieliśmy tysiące dzieci uratowanych z nędzy dzięki działalności Ebenezer New Life Centre, dzięki szkołom w Centrum Ebenezer i w Ayweyo, oraz dzięki pracy Centrum Dla Bezdomnych Chłopców TIDO, czy projektowi wsparcia dla wdów.

Współpraca z Silasem była dla nas zawsze wielką radością i inspiracją. Był to Boży człowiek, który wierzył w to, co głosił, który zawsze rozpoczynał swoje przemowy od słów "Bóg jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki!". Wierzył z Boga, który jest Wielki, Wszechpotężny i Dobry. To własnie pamiętamy i tego doświadczyliśmy w jego życiu.

Silas Owiti był człowiekiem, który zawsze żył zgodnie z hasłem misji: "Love is Action! Miłość to działanie!" Był człowiekiem czynu, który kochał swoich bliźnich. Zaangażowany był w pomoc ubogim, a szczególnie wielkie serce i troskę okazywał osieroconym dzieciom.

Jesteśmy dumni i wdzięczni za to, że przez wiele lat mogliśmy być częścią grona przyjaciół Silasa i Winnie Owiti, oraz ich partnerami w działaniach misyjnych. Jesteśmy wdzięczni, że nadal możemy być błogosławieństwem w tym imponującym dziele, jakie rozpoczęliśmy razem z Silasem i Winnie.

Modlimy się o siłę i posilenie dla Winnie Owiti i całej jej dużej rodziny, dla wszystkich dzieci w sierocińcu, w szkołach i w zborach.

Jednoczesnie cieszymy się, że będziemy mogli kontynuować naszą współpracę wraz z arcybiskupem i dyrektorem Winnie Owiti, która przede wszystkim jest Mamą Winnie dla setek osieroconych dzieci w Kenii.

Oddajemy honor i powierzamy naszej pamięci drogiego brata Silasa Owiti i mówimy: DO ZOBACZENIA!

Dla New Life Mission- Aid

Gunnar Enok Nilsen

Dyrektor Misji

bottom of page