top of page

Silas Owiti er død - Les minneord fra New Life


SILAS: En handlingens mann som elsket sine medmennesker.

MINNEORD

Søndag kveld fikk vi den tunge beskjeden om at vår kjære samarbeidspartner i snart 30 år, Silas Owiti, er forflyttet til herligheten. Det var trist å få budskapet om at broder Silas er død, selv om vi på grunn av lengre tids sykdom har ventet på at dette kan skje.

Silas Owiti, pastor, biskop og erkebiskop, men mest av alt: Pappa Silas. Vi vet det vil bli et stort savn for tusenvis av mennesker i hundrevis av menigheter rundt om i Kenya, Tanzania og Uganda som han var gründer og leder for.

Vi har hatt den store gleden og æren av å samarbeide med broder Silas og hans kone, Winnie Owiti, gjennom så mange år. Vi har sett tusenvis av barn reddet fra elendighet gjennom barnehjemmet Ebenezer New Life Centre, gjennom skolene på Ebenezer og i Ayweyo, og ikke minst gjennom gateguttsenteret Tido og enkeprosjektet.

Det har alltid vært en glede og stor inspirasjon og arbeide sammen med Silas. Han var en stor Guds mann med tro på det han forkynte og som alltid innledet sine taler med utrykket: "Gud er den samme i går, i dag og til evig tid!" Han hadde en stor Gud, en allmektig og god Gud. Det var det vi også så i hans forkynnelse og opplevde i hans liv.

Silas Owiti var en mann som virkelig levde opp til slagordet for misjonen: " Love Is Action! Kjærlighet er handling!" Han var en handlingens mann som elsket sine medmennesker. Han hadde et engasjement for de fattige og spesielt de foreldreløse barna hadde han et stort hjerte og omsorg for.

Vi er stolt og takknemlig for at vi har fått være en del av hans nære vennskapskrets og en samarbeidspartner sammen med ham og Winnie Owiti i så mange år.

Vi er takknemlig for at vi fortsatt kan få være en velsignelse i det store arbeidet som ble startet sammen med ham og mamma Winnie.

Vi ber om styrke og kraft for Winnie Owiti og hele den store familien, alle barna på barnehjemmet, skolene og menighetene.

Vi er glad for at vi fortsatt skal få føre arbeidet videre i samme gode ånd gjennom erkebiskop og leder, Winnie Owiti, som framfor alt er mamma Winnie for hundrevis av foreldreløse barn.

Vi gir honnør og lyser fred over vår kjære bror Silas Owiti og sier; PÅ GJENSYN!

For New Life Mission- Aid

Gunnar Enok Nilsen

Misjonsleder

bottom of page