top of page

Apel w sprawie szkoły w Ayveyo


Pierwsze budynki szkolne powstały z drewnianych słupów, połączonych gliną i krowimi odchodami. Nie było tam podłóg, tylko klepisko, co powodowało, że w czasie lekcji dzieci i nauczyciele przebywali w bardzo zapylonych pomieszczeniach. Pomimo tych spartańskich warunków, szkoła stała się ratunkiem i szansą na lepszą przyszłość dla setek dzieci. Rok za rokiem, Zespół Szkół Ayveyo New Life stawał się jedną z najlepszych szkół w dystrykcie.​

Dwa lata temu lokalne władze zaczęły straszyć nas koniecznością zamknięcia szkoły z powodu złego stanu technicznego budynków, zapylonych sal lekcyjnych, słabego oświetlenia itd. Dziś w szkole uczy się około 300 uczniów, a zamknięcie jej będzie miało bardzo poważne konsekwencje dla wszystkich tych dzieci.

Udało się nam dokupić sąsiednią działkę, by powiększyć teren szkolny. W zeszłym roku rozpoczęliśmy budowę Przedszkola. Jest to budynek z sześcioma salami lekcyjnymi. Tym samym udało się nam zakończyć pierwszy etap projektu. Wszystkie rysunki i plany dotyczące dalszej rozbudowy zostały przyjęte i rozpoczęliśmy budowę nowej Szkoły Podstawowej. Wykonaliśmy również odwiert studni na terenie Zespołu Szkół i mamy dziś źródło czystej i świeżej wody dla naszych uczniów. Pracownicy firmy, która dokonywała odwiertu powiedzieli nam, że wody wystarczy „dla całej wsi”. Chcielibyśmy móc zaopatrzyć w czystą wodę najuboższych mieszkańców wsi, ewentualnie móc sprzedawać wodę okolicznym mieszkańcom, by w ten sposób zdobyć część finansowania dla Zespołu Szkół. Studnia kosztowała nas około 100 000 PLN i została sfinansowana z indywidualnych darowizn z Norwegii.

Potrzeby:

Całkowity koszt prac budowlanych i wykończeniowych to 600 000 PLN.

  • Pierwszy budynek jest już gotowy. Jego finansowanie w drugim etapie budowy pochodziło z darowizn od osób prywatnych, firm, przedsiębiorstw oraz zborów i kościołów z Polski.

  • Drugi i trzeci budynek wymagają jeszcze prac budowlano- wykończeniowych. Moglibyśmy dokończyć je jeszcze tej jesieni- jeśli tylko uda się nam znaleźć źródła ich finansowania.

  • Szacowany koszt całkowitej budowy i wyposażenia jednego budynku to około 200 000 PLN. Osoby prywatne oraz przedsiębiorstwa, które zdecydują się na finansowanie tego projektu otrzymają możliwość umieszczenia ich imion, nazwisk czy tez nazwy firmy na stosownej tablicy umieszczonej na budynku, np:

This building is raised and donated by

New Life Mission Aid.

The building is a gift from:

Imię i nazwisko 1, Imię i nazwisko 2

Firma 1, Firma 2

  • W sytuacji, gdy sponsorem budynku będzie jeden darczyńca- na tablicy znajdzie się tylko jedno nazwisko, czy też nazwa danej firmy

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o KONTAKT

bottom of page