top of page

En Guds general har gått hjem


MINNEORD: Gunnar Aaberg født 16. juni 1938, død 08. september 2017. Han ble 79 år gammel.

TEKST: GUNNAR ENOK NILSEN, MISJONSLEDER I NEW LIFE MISSION - AID

____________________________________________________________________

«Love Is Action! Kjærlighet er handling!» Dette er slagordet til New Life Mission - Aid.

Gunnar Aaberg levde og åndet for misjon, og han var en person som virkelig levde opp til «slagordet» vårt. Han snakket ikke bare, men gjorde noe med situasjonen han så rundt seg.

Gunnar var raus og gavmild. Han hadde stor omsorg, ikke bare for sine egne, Anne Marie, barna, svigerbarn, barnebarn og oldebarn, men han hadde også et stort hjerte for sine medmennesker. Spesielt de små, de foreldreløse barna i Kenya, de fattige, gateguttene og enkene, rørte Gunnars hjerte. Gunnar var en giver, og sammen med Anne Marie har de hjulpet fattige og foreldreløse barn, ikke bare i Kenya, og ikke bare i New Life Mission - Aid som han har vært en del av i mange år. Nei, Gunnar var en generøs giver som strakk seg langt utenfor sine egne grenser og sin egen familie.

Gunnar var en vi kunne stole på og regne med, og det var så godt å ha han med i styret for New Life Mission - Aid, noe han var i mange år. Gunnar har vært en fantastisk medarbeider i misjonen, en god venn, en jeg personlig kunne dele både gleder og sorger med. Han var løsningsorientert og hadde en fantastisk tro på Herren, Guds ord og Hans løfter. Han var en jeg kunne gå til en som alltid var positiv og som vinklet problemer om til muligheter. Han tenkte større enn problemene og sa mange ganger: «Husk, du er en ambassadør med fullmakt fra Gud. Gå og vær sterk! Han vil være med deg!» Gunnar tenkte stort og hadde en stor og mektig Gud. Han inspirerte de rundt seg og oppmuntret. For meg var Gunnar som en personlig mentor, en som gav meg råd og veiledning.

Bibelen var alltid framme og han hadde alltid et ord å komme med. Når det gjaldt å inspirere meg selv og andre til å gi til en god sak, hadde han en spesiell gave. Han oppmuntret mennesker til å stole på Guds løfter, og hans vitnesbyrd og taler over emnet: «Så og høste» ble et begrep både i misjonen og menigheten.

Det kommer til å bli et stort savn etter Gunnar Aaberg i styret, men også for meg personlig.

Gunnar- vi lyser fred over ditt gode minne. På gjensyn!

bottom of page