top of page

Vil du støtte ett av våre prosjekter?


HJELPEN KOMMER FREM: Om du velger å støtte New Life sitt arbeid, skal du vite at hjelpen din vil ha stor betydning.

I dag gir New Life over tusen barn skole og mat hver eneste dag. Med støtte fra partnere og givere kan skoler bygges, undervisningsmateriell kjøpes inn, mat lages og lærere ansettes. Din hjelp kommer frem.

Siden 1978 har New Life drevet et stort arbeid i Afrika og Øst-Europa. Kenya har blitt et land hvor New Life arbeider mye med å hjelpe foreldreløse barn til en bedre hverdag. Alle barn er unike, og de kommer fra forskjellige bakgrunner. Noen har mistet sin mamma eller pappa, mange er helt foreldreløse og bor kanskje hos en slektning. Gjennom skoleprosjektene til New Life, har barna fått en ny mulighet. På New Life sine skoler får barna nære og gode relasjoner til menneskene rundt seg. Det legges sterkt fokus på nestekjærlighet og medmenneskelighet, i tillegg til kvalitetsundervisning som skal gi muligheter videre i utdanningssystemet. Barna er allerede en del av samfunnet og er uvurderlige, og en dag vil de gå ut i jobb og forandre verden de er en del av.

På New Life sine skoler får

barna nære og gode relasjoner

til menneskene rundt seg. Det legges sterkt fokus på

nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Nytt håp for fremtiden

Undervisningen, maten og drikke, skolemateriell og sovesalene er et faktum fordi våre partnere, givere og prosjektfaddere har valgt å støtte New Life. Det økonomiske bidraget har gjort at tusenvis av barn opp igjennom årene har fått et nytt håp for fremtiden. Dette ønsker vi å fortsette med. Det er så mange barn vi ønsker å hjelpe, og vi er helt avhengig av økonomisk støtte for å fortsette arbeidet.

EN SKOLE Å GÅ TIL: Tusenvis av barn har fått skolegang gjennom New Life sitt arbeid.

 

Takk

Vi ønsker å takke deg som står med oss og gjør arbeidet mulig. Din hjelp kommer frem. Den påvirker barn og familiers liv direkte, og utgjør en stor forandring i menneskers liv, så vel som hele lokalsamfunnet. Ønsker du å støtte New Life sitt arbeid videre?

Send SMS "NL SKOLE" til 2468 og gi din gave på 300,-.

Gaven belastes din telefonregning.

Du kan også gi på flere andre måter:

Takk for din støtte!

bottom of page