top of page

Skolebygg på Ayweyo revet!


RIVES: Ett av byggene på barneskolen Ayweyo som inneholdt klasserom har nå blitt revet på grunn av dårlig kvalitet. Det haster med nye skolebygninger.

KISUMU, KENYA: Barneskolen Ayweyo gir skolegang til mange barn i Kenya. Bygningene er satt opp ved hjelp av leire og kumøkk. Nå har en av bygningene blitt revet på grunn av alt for dårlig standard. Nå haster det med å få på plass nye klasserom!

- På skolen får flere hundre barn mulighet til skolegang. Mange av barna er foreldreløse. Undervisning er nøkkelen til en bedre fremtid, sier Gunnar Enok Nilsen, misjonsleder i New Life. Det ble satt opp midlertidige skolebygninger som var et bindingsverk kledd med leire og kumøkk. Klasserommene er mørke og støvete. Myndighetene forlanger nye klasserom. Om ikke dette kommer på plass vil skolen måtte stenge dørene.

Haster

Det haster altså med å få på plass en ny skole. De har allerede måttet rive den ene bygningen, og alternativ undervisning for de største barna foregår nå på forskolen. Lærerne er i fortvilelse, og en snarlig handling må skje. - Vi har godkjente tegninger, men trenger finansiering for å kunne starte arbeidet, sier Gunnar.

Vil du gi økonomisk støtte til nye skolebygninger på Ayweyo? Merk din innbetaling: "Skolebygg Ayweyo"

RIVES: Enkle bygninger av leire og kumøkk har fungert som klasserom, men faller nå sammen.

RIVES: Det er akutt behov for nye skolebygninger på Ayweyo barneskole i Kenya.

bottom of page