Konto: 7874.06.55867       

VIPPS 10306

Kjære tv-seer!

Takk for at du så programmet vårt!

Takk for din støtte som gjør det mulig å hjelpe barn og unge slik at de kan få et nytt håp for fremtiden!

Phone Norway:            

+47 92 80 80 11
Mail Norway:                 Mail Poland:

post@newlife.no           poczta@newlife.no