Merk: JUL

VIPPS 10306

Konto: 7874.06.55867       

Kjære seer på Kanal 10!

Takk for at du så programmet vårt!

Takk for din støtte til årets julefeiring på Ebenezer i Kenya!

New Life Mission - Aid

fff

Phone Norway:            

+47 92 80 80 11
Mail Norway:                 Mail Poland:

post@newlife.no           poczta@newlife.no