top of page

Barnehjem og skole

Ebenezer Life Centre ligger i Ahero, om lag 30 minutter fra havnebyen Kisumu. I 1989 startet vi et samarbeid med Winnie og Silas Owiti som bar på en drøm om å hjelpe foreldreløse barn i området, og fire år senere ble barnehjemmet offisielt startet. Årskullene varierer, men i snitt bor det til enhver tid mellom 300 og 500 barn på barnehjemmet, hvorav de fleste er foreldreløse og uten nære slektninger som kan ta vare på dem. Ebenezer blir deres nye hjem. Her jobber det omsorgsfulle voksne, og alle banra får klær, mat og det de trenger. På området har vi også bygd forskole, grunnskole og videregående skole slik at alle barna får god undervisning og blir rustet for voksenlivet.

 

Hver dag kommer det i tillegg rundt 500 barn fra landsbyen til skolen. I tillegg til undervisning får alle elevene mat. Enkelte har råd til å betale skolepenger, mens andre er så fattige at de ikke har mulighet. Vi er veldig glade for at vi kan hjelpe de fattige i landsbyen rundt Ebenezer slik at også disse blir gitt en mulighet for å få en utdannelse og en dag klare seg selv!  

 

Totalt får ca. 1000 barn skolegang og mat hver dag på dette senteret, og det er også hit de som nå er blitt voksne reiser hjem i høytider og ferier. Barnehjemmet er et hjem med stor H og et sted hele storfamilien samles.

Høyere utdanning

Etter endt videregående skole har vi som mål å kunne støtte alle ungdommene som har mulighet, evne og ønske om å ta høyere utdanning ved universitet, høyskole eller annen yrkesutdanning. Dette er en stor utfordring da høyere utdanning i Kenya er kostbart, men vi vil tilstrebe å gi denne muligheten til så mange vi kan. Vi har sett mange flotte resultater og flere tidligere Ebenezer-barn er i dag i jobb i sitt yrke over hele landet. På Ebenezer er det i dag ansatt flere lærere og sosialarbeidere som tidligere bodde på barnehjemmet, og det er herlig å se hvordan de engasjerer seg for å gi kvalitetsundervisning og omsorg til sine yngre søsken. 

Enkeprogrammet


Ebenezer New Life Centre har også et enkeprogram hvor ca. 150 enker i ulik alder er involvert. Noen av disse bor i små hytter på området, mens andre bor i nærområdet. Kvinnene møtes jevnlig for sosialt samvær og har også noen arbeidsoppgaver i tilknytning til senteret. På maismølla maler de maiskorn som brukes i matlaging på sentret, og i tillegg kommer lokale småskalabønder og maler maisen sin mot litt betaling. Enkene steller også grønnsakhagene, ser til høns og kyr på Ebenezer og noen er involvert i omsorgsarbeid for de minste barna. I tillegg driver kvinnene håndverksarbeid der de lager bl.a vesker, kurver, pledd etc. som de kan selge på markedet.

 

bottom of page